Kitty Schoute

Energetisch Therapeut

 

Ik ben lid van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze ('VBAG', zie website). Dit lidmaatschap (nummer 22112130) betekent dat kwaliteit en professionaliteit ook naar buiten toe zijn gewaarborgd. Leden van VBAG zijn verplicht de door haar georganiseerde bijscholingsdagen te volgen.

 

Daarnaast biedt het lidmaatschap het voordeel voor cliënten dat diverse zorgverzekeraars behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoeden, wanneer men daarvoor aanvullend verzekerd is. Voor een overzicht van alle zorgverzekeraars verwijs ik u naar de website van VBAG.

 

Klachtenregeling:

 

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.

 

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir (een expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in Zorg en Welzijn).

 

Voor meer informatie: zie de website van VBAG (https://vbag.nl/consulent/klachten-en-geschillen).

 

 

 

Logo nieuw vvet 2 

 

 

Copyright © 2022 Kitty Schoute, alle rechten voorbehouden