Kitty Schoute

Energetisch Therapeut

 

Het behandeltarief  is € 60,00 per consult van een uur, welk bedrag is vrijgesteld van BTW.

 

Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, houd ik een registratie bij van uw gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard ga ik zorgvuldig om met uw gegevens en houd me daarbij aan een aantal regels vastgelegd in de zogenaamde Privacyregeling van VBAG, die u elders op deze website kunt vinden. U heeft altijd recht op informatie en zonder uw toestemming worden geen gegevens doorgegeven aan derden.

 

Vergoedingen

 

Alternatieve of complementaire geneeswijzen kunnen een goede aanvulling zijn op de reguliere geneeskunde. Deze worden echter niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar bij de meeste zorgverzekeraars kan men een aanvullende verzekering afsluiten. Bij de juiste aanvullende verzekering wordt (een deel van) de behandeling vergoed door zorgverzekeraars.

 

Vergoedingen binnen de Alternatieve Geneeswijzen

Independer

 

Vergoeding Alternatieve Geneeswijzen

Zorgwijzer

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 Kitty Schoute, alle rechten voorbehouden