Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /var/www/clients/client12433/web24723/web/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342
Wat houdt een behandeling in?

 

In mijn praktijk richt ik mij op mensen met klachten in verband met burnout, (werkgerelateerde) stress, eenzaamheid (hoe breid ik mijn netwerk uit?), verwerking van rouw en verlies en bijwerkingen van chemokuren.

 

Tijdens het eerste consult vindt een oriënterend gesprek plaats, waarin de therapeut en de cliënt het doel en ook de verwachtingen van de cliënt bespreken. Aan de hand daarvan stel ik een behandelingsplan op. Aansluitend hierop vindt een eerste (korte) behandeling plaats.

 

Omdat in de aanvullende gezondheidszorg gestreefd wordt naar een open relatie met de reguliere gezondheidszorg, zou het prettig zijn als de huisarts van de cliënt ervan op de hoogte is dat hij of zij wordt ondersteund door een energetisch therapeut als aanvulling. Men heeft echter geen doorverwijzing nodig van de huisarts.

 

De cliënt behoeft zich voor een behandeling niet uit te kleden. De therapeut houdt de handen op of vlak boven het lichaam van de cliënt (ook wel bekend als “magnetiseren”). Als de cliënt niet aangeraakt wil worden, kan hij of zij dit altijd kenbaar maken en vindt de behandeling zonder lichamelijk contact plaats.

 

Tijdens de energetische behandeling kan de cliënt warmte, kou, tintelingen, of een loom makend gevoel van ontspanning ervaren. Ook wanneer men tijdens de behandeling niets waarneemt, kan het effect daarvan later worden gevoeld. Na een behandeling kan een tijdelijke verergering van de (oude) klachten worden ervaren. Dit is geen reden tot ongerustheid, want het betekent juist dat de genezende energie actief is en doorstroming bevordert. Het is verstandig om zich na een een behandeling rustig te houden en veel water te drinken.

 

Door de behandelingen wordt ook een bewustwordingsproces in gang gezet. De cliënt kan hierdoor weer zelfvertrouwen krijgen en plezier gaan beleven in de dingen in zijn of haar leven. Voorwaarde hierbij is wel dat de cliënt zelf ook echt wil meewerken aan dit proces en daarvoor ook zijn of haar eigen verantwoordelijkheid wil dragen.

 

Als aanvulling op de energetische behandeling kan de cliënt ook leuke oefeningen mee krijgen om daar thuis mee aan de slag te gaan.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 Kitty Schoute, alle rechten voorbehouden