Kitty Schoute

Energetisch Therapeut

De VVET

 

Ik ben lid van de Vereniging van Energetisch Therapeuten (VVET). Het lidmaatschap betekent dat kwaliteit en professionaliteit ook naar buiten toe zijn gewaarborgd. Leden van de VVET zijn verplicht de door haar georganiseerde bijscholingsdagen te volgen.

 

Daarnaast biedt het lidmaatschap het voordeel voor cliënten dat diverse zorgverzekeraars (waaronder VGZ, Achmea Zorg, CZ en OZ, FBTO en OHRA) behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoeden, wanneer men daarvoor aanvullend verzekerd is. Inmiddels heb ik ook het door de zorgverzekeraars per 1 januari 2017 extra vereiste diploma Medische Basiskennis in mijn bezit, alsmede het diploma Psychosociale Basiskennis. Dit betekent dat ook per die datum mijn behandelingen geheel of gedeeltelijk worden vergoed bij aanvullende verzekering. Voor een overzicht van alle zorgverzekeraars verwijs ik u naar de website van de VVET (zie “Links”).

 

Voorts ben ik aangesoten bij de geschilleninstantie Quasir, waar men eventuele klachten over behandelingen kan indienen.

 

 

 

Logo nieuw vvet 2 

 

Copyright © 2015 Kitty Schoute, alle rechten voorbehouden