Kitty Schoute

Energetisch Therapeut

Wat houdt een behandeling in?

 

Tijdens het eerste consult vindt een oriënterend gesprek plaats, waarin de therapeut en de cliënt het doel en ook de verwachtingen van de cliënt bespreken. Aansluitend hierop vindt een eerste (korte) behandeling plaats.

 

Omdat in de additionele gezondheidszorg gestreefd wordt naar een open relatie met de reguliere gezondheidszorg, zou het prettig zijn als de huisarts van de cliënt ervan op de hoogte is dat hij of zij wordt ondersteund door een energetisch therapeut. Dit wordt namelijk gezien als aanvulling op de reguliere gezondheidszorg en niet als vervanging daarvan. Men heeft echter geen doorverwijzing nodig van de huisarts.

 

De cliënt behoeft zich voor een behandeling niet uit te kleden. De therapeut houdt de handen op of vlak boven het lichaam van de cliënt (ook wel bekend als “magnetiseren”). Als de cliënt niet aangeraakt wil worden, kan hij of zij dit altijd kenbaar maken en vindt de behandeling zonder lichamelijk contact plaats.

 

Tijdens de energetische behandeling kan de cliënt warmte, kou, tintelingen, of een loom makend gevoel van ontspanning ervaren. Ook wanneer men tijdens de behandeling niets waarneemt, kan het effect daarvan later worden gevoeld. Na een behandeling kan een tijdelijke verergering van de (oude) klachten worden ervaren. Dit is geen reden tot ongerustheid, want het betekent juist dat de genezende energie actief is en doorstroming bevordert. Het is verstandig als men zich na een een behandeling rustig houdt en veel water drinkt.

 

Om de energie van de cliënt weer in balans te brengen, vinden naast de energetische behandeling ook gesprekken plaats en krijgt de cliënt oefeningen om daar thuis mee aan de slag te gaan. Door de behandelingen wordt ook een bewustwordingsproces in gang gezet. De cliënt kan hierdoor weer zelfvertrouwen krijgen en plezier gaan beleven in de dingen in zijn of haar leven. Voorwaarde hierbij is wel dat de cliënt zelf ook echt wil meewerken aan dit proces en daarvoor ook zijn of haar eigen verantwoordelijkheid wil dragen.

 

bos

 

 

Voor de Verlichting: houthakken en waterputten

Na de Verlichting: houthakken en waterputten Zen

 

Copyright © 2015 Kitty Schoute, alle rechten voorbehouden